Kanoe

Mai ke kiʻekiʻena o Hawaiʻi Kuauli a hiki i nā moku pāpapa o Papahānaumokuākea,

Wehea a‘ela ka mālamalama o ka wana‘ao. Eō e o’u mau hoa ‘imi ‘ike, welina mai kākou.

From the heights of Hawai’i Kuauli to the coral flats of Papahānaumokuākea, dawn has broken with the light of knowledge. Calling out to you, my fellow knowledge seekers.

‘O Kanoe ko’u inoa. ‘O Kila ko’u ‘ohana a no Wailuku a Waikapu i ka mokupuni o Maui ko’u mau kūpuna. Mai ko’u wā kamali’i, ua ‘ā ke ahi i loko o’u e kilo kai. Mau nō ko’u aloha no ke kai. Mai ia manawa mai, ua ulu a’ela wau me ka mana’o, no kākou ke kuleana e mālama ‘āina. ‘O Hawai’inuiākea ke one hānau o ko’u mau kūpuna a ‘o ia ho’i ka’u e pūlama mau ai.

My name is Kanoe. Kila is my family name and my ancestors come from Wailuku and Waikapu on the island of Maui. Ever since I was young, a fire grew within me to explore the ocean and my love for the ocean continues. From that time on, I grew up knowing that we have a responsibility to take care of the ‘āina (that which feeds us). I will always cherish and care for Hawai’i, the birth sands of my ancestors.

‘O ko’u hele kula ‘ana, ua puka akula wau mai ke kula nui o Hawai’i ma Hilo, ka ‘aina o ka ua lū lehua, a loa’a ia’u ke kekele kālaimeaolakai a me ke kekele Ha’awina Hawai’i. ‘O ko’u ‘i’ini nui, ‘o ia ka huli ‘ana i ka ‘ike kūhohonu o ka po’e Hawai’i i pili i ka ‘āina. Nui ko’u makemake e ho’onui ‘ike i mea e maopopo ai ke kuana’ike Hawai’i. A laila, hiki ke maopopo i ke ao kūlohelohe ma o ka ‘ikena o nā kānaka Hawai’i a me ka ‘ikena o ka po’e i loa’a ke kuana ‘ike no ka ‘ao’ao ‘epekema komohana. No laila, me ia ‘ike, makemake wau e kāko’o i ka hana a ko Hawai’i kaiaulu a no lākou e mālama i ko lākou wahi kai. E pa’a ana ka ‘ike ia’u ma o kēia ‘oihana a ho’ohāiki i ke ‘ano o ka hana e hiki ai ia’u ke hana pono. ‘O ka pahuhopu ka lilo ‘ana i mau alaka’i no ka mālama kai o Hawai’i a he puke mo’omana’o kēia e hō’ike ‘ia nā mea a mākou ‘ekolu e ‘ikemaka ai.

I went to school and graduated from UH Hilo, the land of the lehua-shedding rain, where I earned two bachelor degrees in Marine Science and Hawaiian Studies. My greatest desire is to learn and understand the deep knowledge and insight of Hawaiian people pertaining to how natural resources were cared for. I want to always build my knowledge base in order to understand Hawaiian perspective and worldview. Furthermore, I hope to understand our environment through Hawaiian perspective as well as the perspective of Western Science. It is with this knowledge that I want to support community-based efforts to manage their marine resources. I will strengthen my knowledge of marine conservation through this fellowship so that I can narrow down the focus of what type of marine resource management work I can best contribute to. The goal is to become the future leaders of marine conservation in Hawai’i and this is a journal to show what we (the three fellows) experience along the way.

Kāko’o wau i ka ho’oikaika pilina kai, he pilina nō ia e mālama mau ai. Inā mālama kākou i ka ‘āina, na ka ‘āina kākou e mālama mai. Makemake pū wau e waele i ke ala i ho’oholo a’e i ke kapua’i o nā hanauna e hiki mai ana. ‘O ke au kēia e molale ai ko kākou kuleana e ho’omalu i nā kumu waiwai o Hawai’i. 

I believe in re-building and strengthening our relationship with the ocean because it is a relationship to always be cared for. If we take care of the ‘āina, the ‘āina will take care of us. I want to clear the path for the coming generations to set foot on. Our responsibilities are clear; we need to protect our precious resources in Hawai’i.

He leo mahalo kēia iā The Nature Conservancy, NOAA’s Pacific Services Center and the Hau’oli Mau Loa Foundation no ke kāko’o nui ‘ana i kēia polokalamu. Na ‘oukou i kūkulu i ke kahua no kēia huaka’i ‘ikemaka. Mahalo palena ‘ole wau i ko ‘oukou ‘ae ‘ana ia’u e hele pū a ho’ākea i ko’u kuana’ike.

Thank you to The Nature Conservancy, NOAA’s Pacific Services Center, and Hau’oli Mau Loa Foundation for fully supporting this program. You have laid the foundation for this journey of learning through experience and I am boundlessly grateful for allowing me the opportunity to learn and expand my perspective.

Nui ko’u mahalo i nā akua, nā ‘aumākua, ko’u mau kūpuna, ko’u mau mākua, ko’u mau kumu a’oa’o a me ko’u mau makamaka no ko ‘oukou kāko’o mau ‘ana mai ia’u. ‘O wau nō me ka ho’omaika’i.

Thank you to the akua, ‘aumākua, my ancestors, my parents, my mentors, and my dear friends for your endless support. I am gratefully yours.

Advertisements

One thought on “Kanoe

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s